OZV bestuur gaat heden helemaal op in de ledenwerfcampagne

Lid worden van OZV. In Bollenstreek en Leiden met omgeving.

In deze regio’s wordt dit gevraagd aan de groep inwoners, die overlast heeft van het vliegverkeer. OZV is er momenteel de enige vereniging tegen vlieghinder, die klaar is voor deelname aan de Omgevingsraad Schiphol. Voor zeggingskracht zijn veel leden nodig.
Het gaat specifiek om de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout, die eenzelfde belang hebben bij punten als:
– Beperking van het vliegverkeer boven de regio tot wat gerechtvaardigd is.
– Minder luidruchtige afhandeling van het vliegverkeer.
– Zorgvuldiger houden aan routes, die een minimum aan inwoners belasten.
– Hogere vliegroutes.
– Geen 2e Kaagbaan.

Door de groene button “Lid worden” aan te klikken, verschijnt het aanmeldingsformulier, dat gemakkelijk is in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap is gratis. Ook vraagt het bestuur om vrienden en kennissen op de hoogte te brengen van het bestaan van OZV, de doelstelling van OZV en de website van OZV.

Op zaterdag 20 september 2014 kwam een deel van het OZV bestuur even bij elkaar voor wat ontspanning en een foto. Want er was wat te vieren. Namelijk dat het ledenbestand al over de 100 is. Maar om echt zeker te zijn van een regiovertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol moeten er veel meer inwoners uit genoemde regio’s lid worden.

Op de foto ziet u laag vooraan: Edwin van Rooyen, gangmaker van het Burgerinitiatief tegen vlieghinder in 2008 en lid van het bestuur; staand van links naar rechts: Marjan Schneider, eerste secretaris; Wim van den Berg, tweede secretaris;  Wil Rozelaar-Bouwman, tweede penningmeester; Evert Loos, eerste penningmeester en beheerder van de OZV website.Voorzitter Matt Poelmans en vice voorzitter Margriet Huisman waren helaas verhinderd.

Alle OZV bestuursleden hebben een jaar lang keihard gewerkt aan de voorbereiding van een eventuele deelname aan de Omgevingsraad Schiphol. Voor de meeste vergaderingen was er een gastvrij onthaal bij Wil Rozelaar-Bouwman. Er is veel mondeling, telefonisch en digitaal overleg geweest.

Deeltaken werden in klein verband uitgevoerd. Om te beginnen de oprichting van de vereniging OZV met het schrijven van de statuten en het openen van een bankrekening. De zelfbouwwebsite was een omvangrijk karwei. Heden is de ledenwerfcampagne in volle gang; flyers en ander drukwerk helpen bij de persoonlijke acties van de bestuursleden. De kosten zijn opgebracht door de bestuursleden, opdat het lidmaatschap gratis is en kan blijven. Donaties zijn welkom, want dan kunnen er acties, bijeenkomsten en ledenvergaderingen georganiseerd worden. Het rekeningnummer vindt u rechts op de homepage.

Het startsein voor ledenwerfcampagne werd gegeven op 28 juli 2014 met het aanbieden van de OZV flyer aan wethouder Jos Roeffen op het gemeentehuis te Oegstgeest. Tegelijkertijd ging de OZV website op internet. Sindsdien doen bestuursleden individuele e-mail- en flyeracties of huisbezoek. Uiteraard zijn de ondertekenaars van het Burgerinitiatief en de leden van OZV voorloper “Oegstgeest Ziet Ze Vliegen” benaderd. Zo af en toe kijkt de pers om de hoek en zijn er publicaties in De Oegstgeester Courant, het Leidsch Dagblad en het Witte Weekblad. De rest moet komen van de OZV website en het “hoort zegt het voort”.
We hopen dat u iets voor ons kunt betekenen en wij voor u!

Lees ook...