Lid worden

Lid worden kost u niets!

Woont u in of rond Leiden, of in de Bollenstreek, sluit u dan aan bij OZV!  Er is in dit gebied geen andere vereniging tegen vlieghinder actief. De inwoners van de  gemeenten in dit gebied hebben hetzelfde belang: Beperking vliegverkeer tot wat te rechtvaardigen is, minder luidruchtige afhandeling van het vliegverkeer,  zorgvuldiger houden aan minimaal belastende routes,  hogere routes  en geen tweede Kaagbaan.

Door hieronder op de groene ‘Lid worden’ knop te klikken en vervolgens het inschrijfformulier in te vullen, wordt u lid/sympathisant van OZV.


Wat betekent lid zijn?

Er wordt geen contributie gevraagd. Het bestuur van OZV wordt gekozen door de leden. Er is geen verenigingsblad, alleen deze website. Leden kunnen inloggen en daardoor reacties plaatsen op artikelen of  gebruik maken van het Forum. Elk lidmaatschap vergroot de zeggingskracht van OZV.

De volgende gemeenten behoren tot het gebied, cluster Kaagbaan, waarvan het lidmaatschap van OZV meetelt  voor invloed in de Omgevingsraad Schiphol OSR):

Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom, Heemstede, Bloemendaal, Haarlem (Centrum, Zuid en Schalkwijk), Haarlemmermeer (exclusief Zwanenburg en Badhoevedorp), Kaag- en Braassem en Alphen aan den Rijn. Inwoners van de vet gedrukte gemeenten hebben het meest baat bij een lidmaatschap voor OZV.

Het cluster Kaagbaan heeft recht op twee zetels in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol. Er zijn méér verenigingen actief binnen het cluster Kaagbaan, waarmee OZV samenwerkt en die ook meedingen naar een zetel in de OSR. Een basisvoorwaarde om mee te dingen is “ten minste 100 leden”.  Hoe méér leden OZV heeft, hoe  groter de kans dat  de eigen regio ” Leiden en omgeving / Bollenstreek” een eigen afgevaardigde krijgt. Een héél groot aantal leden (vele honderden) is tegenover Schiphol een factor van groot gewicht.

Woont u niet in één van bovenvermelde gemeenten, maar wilt u toch uw sympathie betuigen, dan verwelkomt OZV u toch graag als lid/sympathisant.

Clusters en  Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Het  Regioforum van de ORS telt 10 zetels voor burgerafgevaardigden,, clustervertegenwoordigers genoemd.  De OSR is  opgedeeld in 5 gebieden, clusters genoemd, waarvan de overlast  het meest is gerelateerd aan een bepaalde start/landingsbaan. Aldus zijn er  de clusters Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan met elk 2 clustervertegenwoordiger.

De clusters Kaagbaan, Polderbaan en Aalsmeerbaan worden gekenmerkt door een bewonersgebied met merendeels erge overlast van het landen en door een bewonersgebied met merendeels erge overlast van het opstijgen. Het gedeelte van het cluster Kaagbaan, waarin in OZV voornamelijk actief is, noemen we “buitengebied van cluster Kaagbaan”. Dit gedeelte, waartoe de gemeenten Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Noordwijk, Teylingen en Noordwijkerhout behoren, heeft vooral overlast van het landen op de Kaagbaan.

Het andere gedeelte “binnengebied van cluster Kaagbaan”  heeft vooral overlast van het starten vanaf de Kaagbaan. Beide gebieden hebben recht op een clustervertegenwoordiger in het Regioforum van de ORS. Deze clustervertegenwoordigers, met verschillende belangen moeten met elkaar samenwerken.

Om een clustervertegenwoordiger te kunnen afvaardigen voor het “buitengebied van cluster Kaagbaan” is de vereniging OZV (Oegstgeest Zonder Vlieghinder) opgericht door deelnemers van het voormalige platform tegen vlieghinder OZZV (“Oegstgeest Ziet Ze Vliegen”).

Onze leden/sympathisanten hebben stemrecht, waarvan gebruik gemaakt wordt als er meerdere verenigingen met kandidaten in een cluster actief zijn. Het is zonder meer belangrijk om een grote vereniging te hebben, met véél méér dan 100 leden, met het oog op zeggingskracht in de het Regioforum van de ORS.

Op dit moment is er 1 vereniging (OZV) actief in de gemeenten van het buitengebied van cluster Kaagbaan. Aan alle inwoners, die in deze gemeenten hinderlijke overlast van vliegverkeer ervaren, wordt gevraagd zich als lid/sympathisant van OZV aan te melden. Dit geldt eveneens voor de inwoners van het binnengebied van cluster Kaagbaan, omdat ook zij, als lid met een stem, meetellen. Uiteraard behartigt OZV, conform haar doelstellingen, ook hun belangen.

In de statuten van OZV staat nadrukkelijk dat de vereniging actief is voor de omgeving van Oegstgeest, dus het hele cluster Kaagbaan, waarvoor OZV een kandidaat voor de ORS wil afvaardigen. Dat Oegstgeest is verbonden aan de verenigingsnaam is historisch. In 2008 was er in Oegstgeest, het knooppunt in de regio voor veel vliegroutes, het eerste Nederlandse burgerinitiatief tegen vlieghinder, met OZV als resultaat.

Verzoek aan allen die zich eerder bij het vlieghinderplatform  Oegstgeest Ziet Ze Vliegen (OZZV) als lid hebben opgegeven:

Meldt u aan als nieuw OZV lid op deze website!

Toelichting:

De gegevens van het OZZV lidmaatschap zijn te beperkt voor een geldige stem bij verkiezingen van de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Eerder had het bestuur van OZVV/OZV alle gegevens van OZZV leden overgezet naar deze OZV website, met op deze plaats een procedure om het lidmaatschap te vernieuwen. Hoewel  een aantal OZZV leden dit wel voor elkaar kreeg, waren er méér die het niet lukte, omdat de procedure (met invoering e-mailadres, aanvraag van een nieuw wachtwoord en een actualisering op “mijn profiel”) omslachtig en ingewikkeld bleek. Inmiddels zijn alle gegevens van niet of  onvoldoende geactualiseerde lidmaatschappen van OZZV leden weer verwijderd, zodat iedere OZZV-er zich eenvoudig als nieuw lid van OZV kan aanmelden.