De digitale start

Wat meer dan een jaar geleden begonnen is als een handtekeningenactie om het vliegtuiglawaai in de gemeente Oegstgeest op de kaart te zetten, is nu een informele belangengroep van bijna 250 personen die zich ernstig zorgen maken over dat lawaai, nu en in de toekomst. We waren de eersten in Oegstgeest die een burgerinitiatief namen en hebben de gemeenteraad en het college van B en W flink wakker geschud. We hebben de plaatselijke politieke partijen voor het blok gezet door ze te vragen of ze wel of niet tegen een verdere toename van het aantal Schipholvluchten zijn, of ze wel of niet tegen de aanleg van een tweede Kaagbaan zijn en of ze wel of niet vinden dat de vliegtuigen ánders moeten gaan vliegen. Het college van B en W en de gemeenteraad werden opgeroepen de belangen van hun Oegstgeestenaren actíef te behartigen. Neem stelling tegen het vliegtuiglawaai en zorg dat alle middelen worden ingezet voor effectieve lobbycampagne, zeiden we. Dóe iets, denk vooral niet dat tegen Schiphol niets in te brengen valt.
We staan nu voor de taak om het succes dat we uiteindelijk in gemeenteraad hebben geboekt, een even succesvol vervolg te geven. We zullen het doen en laten van de plaatselijke politici nauwlettend volgen en aan de bel trekken als dat maar enigszins nodig is. De beloften die officieel zijn gedaan, moeten wél worden waargemaakt. We zullen ons ook bemoeien met de lokale verkiezingen, in elk geval door de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen door te lichten en een stemadvies uit te brengen. De totstandkoming van die verkiezingsprogramma´s proberen we natuurlijk ook te beïnvloeden.
We zijn een stel opgewekte en optimistische mensen die er tussen het indienen van de handtekeningen bij de burgemeester (oktober 2008) en het uiteindelijke besluit in de gemeenteraad (mei 2009) het goede voorbeeld hebben gegeven.
We gaan vrolijk verder, nu ook digitaal!
Edwin van Rooyen

Lees ook...