Geluidshinder veroorzaakt gezondheidsklachten

De mate waarin iemand overlast ondervindt van geluid hangt uiteraard in de eerste plaats af van de objectieve hoeveelheid, maar ook de subjectieve beleving maakt uit. Mensen die zich er om wat voor reden niet aan storen (bijvoorbeeld omdat ze doof zijn), verwijten diegenen die er wel last van hebben dat ze zich ten onrechte druk maken.

Uit een recent rapport blijkt nu dat geluidshinder wel degelijk invloed heeft op de gezondheid. Het rapport Luchthaven en gezondheid: de efffecten van Schiphol op de leefomgeving toont aan dat er gezondheidseffecten zijn die samenhangen met de blootstelling aan geluid van overvliegende vliegtuigen en grondgeluid. “Hier gaat het om geluidshinder, slaapverstoring, verhoogde bloeddruk en concentratieproblemen. Bij deze gezondheidseffecten speelt niet alleen de totale geluidsbelasting een rol, maar ook piekgeluid en voortdurende aanwezigheid van geluid.”

Kortom, er is alle aanleiding om geluidshinder van vliegtuigen te blijven bestrijden.

Lees ook...