BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

De bewonersdelegatie aan de Alderstafel, de commissie die de regering adviseert over de verdere ontwikkeling van Schiphol, is verrast door enige publicaties inhet dagblad de Telegraaf waaruit blijkt dat er grote verschillen van mening bestaan over een voorgestelde wijziging van het tariefstelsel tussen de luchthaven Schiphol en de grote vliegtuigmaatschappijen, in het bijzonder AF-KLM. Deze wijziging zou namelijk een aanzuigende werking op zogenaamde prijsvechters uitoefenen.
Het is de netwerkfunctie van Schiphol , met een relatief groot aantal overstappende passagiers, die voor de economie van Nederland van groot belang is. Zonder een sterke ‘home carrier’ die dit netwerk in stand kan houden geen mainport luchthaven. Het is dus niet goed om de tarieven voor deze passagiers te verhogen en tegelijkertijd die van de prijsvechters zoals easyJet te verlagen. Zo’n prijspolitiek zet niet alleen de mainportfunctie van Schiphol op het spel maar ook het akkoord dat in 2008 aan de Alderstafel werd gesloten voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn. Met een daarop gebaseerd advies heeft de Tweede Kamer in grote meerderheid ingestemd.

Fundament van het Aldersadvies is de selectieve groei van Schiphol. Deze afspraak houdt in dat de
capaciteit van Schiphol primair wordt benut voor vluchten die bijdragen aan de netwerkfunctie. Vanwege de schaarse capaciteit voor netwerkgebonden verkeer, zouden vluchten die aan het netwerk onvoldoende bijdragen zodra nodig worden uitgeplaatst naar regionale luchthavens. De capaciteit van Airport Eindhoven werd daarvoor onlangs reeds verruimd. De plannen om voor prijsvechter EasyJet op Schiphol een basis in te richten staan haaks op de gemaakte afspraken, die mede door Schiphol zijn ondertekend.

De twee modellen voor de luchthaven, het Airport City concept en het Mainport concept komen opnieuw tegenover elkaar te staan. Het Airport City concept is gericht op het optimaliseren van de vastgoedopbrengsten van Schiphol inclusief die van de winkeltjes. Het Mainport concept is bedoeld voor de versterking van het netwerk dat Nederland verbindt met de economische centra in de wereld en is ook van groot belang voor de internationaal georiënteerde bedrijvigheid in de regio waaronder de Zuid-As. Op het Mainport concept is het advies gebaseerd dat in 2008 alle betrokken partijen: luchtvaartsector, landelijke en regionale overheid en ook de bewoners bij elkaar heeft gebracht.

De bewonersdelegatie betreurt de controverse die hierdoor tussen luchtvaartpartijen is ontstaan en vreest dat deze niet bevorderlijk is voor de uitwerking van het in oktober 2008 bereikte akkoord. De
delegatie is van mening dat afspraken gemaakt worden om deze na te komen en houdt vast aan de primaire benutting van Schiphol voor netwerk-gebonden vluchten.

Bron: Persbericht Bewonersdelegatie Alders Tafel

Lees ook...