Vermijdbare vliegtuighinder

Uit de klachtenregistratie van Schiphol over 2010 blijkt dat de geluidshinder in de Leidse regio vorig jaar fors is toegenomen. Op zich vreemd, omdat als gevolg van de economische crisis het totale aantal vliegtuigbewegingen is afgenomen en 2010 ook het jaar van de aswolk was!

 

Door de bewonersvertegenwoordigers van Leiden en Oegstgeest in de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) is geopperd dat de sluiting van het militaire vliegveld Valkenburg een verklaring zou kunnen zijn. Daardoor is immers een barriere voor landende vliegtuigen naar de Kaagbaan verdwenen.

 

Uit een onderzoek dat begin dit jaar in opdracht van CROS is uitgevoerd, is zo’n direct verband echter niet gebleken. Wel lijkt er iets anders aan de hand wat de toegenomen hinder zou kunnen verklaren. Er wordt namelijk regelmatig lager over dichtbevolkt stedelijk gebied gevlogen dan strikt noodzakelijk. De LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) zou daar iets aan kunnen doen.

 

In afwachting van de definitieve uitslag van dit onderzoek hebben de bewonersvertegenwoordigers in de cluster ZuidWest (waarvan de Leiden en Oegstgeest deel uitmaken) besloten om het vliegverkeer boven hun gebied nauwlettend te gaan volgen. Dat kan door de openbare vliegtuigtracks te controleren op de websites van Geluidsnet ( http://www.geluidsnet.nl/ ) en Casperflights ( http://casperflights.com/eham/ )

 

Zij roepen alle bewoners die geluidshinder ondervinden dat steeds te melden bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol): http://www.bezoekbas.nl/ en om een verklaring te vragen van de LVNL.

 

Lees ook...