Onderzoek vlieghoogten Leidse regio


Naar aanleiding van klachten over toegenomen geluidshinder van vliegtuigen in Leiden en Oegstgeest, heeft CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) eind 2010/begin 2011 onderzoek laten uitvoeren om de oorzaken vast stellen. De veronderstelling was namelijk dat dit te maken zou kunnen hebben met de recente sluiting van het vliegveld Valkenburg.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in 2010 inderdaad vaker en lager over stedelijk gebied is gevlogen dan in 2008. Dat verklaart de toegenomen hinderbeleving. Anders dan gedacht, komt dat evenwel niet door de sluiting van vliegveld Valkenburg, maar door het zogeheten preferentieel baangebruik.

Dat is het gevolg van het nieuwe Normen- en HandhavingsStelsel (NHS) waarmee op advies van de Alderstafel wordt geexperimenteerd. Daardoor moeten er bijvoorbeeld meer vliegtuigen worden afgehandeld via de Kaagbaan, met als gevolg dat de aanvliegroutes naar het zuiden opschuiven. In plaats van boven landelijk gebied, komt het inweefpunt precies boven de Leidse regio te liggen.

Omdat het nieuwe stelsel juist moet voorkomen dat de groei van het luchtverkeer leidt tot toenemende geluidsoverlast, zullen de vertegenwoordigers van Leiden en Oegstgeest er allereerst bij CROS op aandringen dat er beter wordt gemeten hoe de geluidshinder zich ontwikkelt. Bovendien zullen ze voorstellen een extra hinderbeperkende maatregel te treffen tijdens het NHS-experiment om deze ongewenste ontwikkeling tegen te gaan.

Het onderzoek wordt besproken in de CROS-vergadering van september a.s. Zie bijgaande brief met de uitkomsten van het onderzoek.

 

CROS19juli2011000.PDF

Lees ook...