Vliegtuiglawaai kan in de Leidse regio aanzienlijk worden beperkt

Door hoger te vliegen en niet over stedelijk gebied, kan de hinder door vliegtuiglawaai in de Leidse Regio aanzienlijk worden beperkt. Dat schrijven wethouder Bas Bekelmans van Lisse, bestuurlijk vertegenwoordiger en Jaap van Meijgaarden, bewonersvertegenwoordiger van de regios Leiden en Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS), in een brief aan de voorzitter van de CROS.

Aanleiding tot dit schrijven was de toename van klachten uit de regio sinds 2009, met name in Oegstgeest. In eerste instantie werd gedacht dat dit het gevolg was van het sluiten van het vliegveld Valkenburg, maar onderzoek daarnaar gaf aan dat dit niet het geval is. Wel werd geconstateerd dat er meer dan in het verleden laag over stedelijk gebied wordt gevlogen richting Kaagbaan. Voor de Leidse regio, inclusief Sassenheim en Warmond, zijn het met name de landingen, die voor deze toename van de geluidhinder zorgen.

De noordelijke Bollenstreek daarentegen heeft vooral te maken met hinder van stijgende toestellen. Die is de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd.

Meer dan in het verleden worden door de luchtverkeersleiding landende toestellen op grotere afstand in één lijn achter elkaar gezet richting Kaagbaan. Waar dit in het verleden ten noorden van het stedelijk gebied van Leiden en Oegstgeest plaatsvond, vindt dit nu regelmatig boven het stedelijk gebied plaats. Dat leidt tot vermijdbare hinder, vinden beide briefschrijvers namens hun achterban. Verbetering van de vliegprocedures, door dit inweven niet boven stedelijk gebied te laten plaatsvinden en door het aanhouden van grotere hoogten op grotere afstand van de landingsbaan, moet resulteren in een aanzienlijke reductie van geluidhinder. Daarvoor worden in de brief vijf voorstellen gedaan.

Dat beperking van geluidhinder door vliegtuigen in onze regio noodzakelijk is, blijkt uit de Rapportage metingen vliegtuiggeluid 2010 van de Milieudienst West-Holland. Op meer dan de helft van de meetpunten wordt namelijk een daggemiddeld niveau van 48 decibel en meer gemeten. Volgens gangbaar onderzoek is dat het niveau waarboven een significant deel van de bevolking hinder ondervindt. Dat aantal moet omlaag vinden beide briefschrijvers.

(Persbericht namens Cluster Zuidwest CROS)

Brief Cluster ZW aan CROS

Lees ook...