Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS namens Leidse Regio/Duin-en Bollenstreek

Vanaf 1 maart is Matt Poelmans uit Oegstgeest de clustervertegenwoordiger namens de bewoners uit de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). Hij volgt Jaap van Meijgaarden uit Leiden op die deze functie de afgelopen jaren heeft vervuld.

Poelmans’ benoeming komt op een cruciaal moment. Ten eerste verschijnt deze maand de rapportage van de zogeheten Alderstafel. Die moet uitsluitsel geven over de dubbeldoelstelling voor de luchthaven: beperkte groei van het aantal vluchten en gelijktijdige vermindering van de geluidshinder. De verwachtingen over de haalbaarheid zijn somber.

Ten tweede ligt er een plan voor een Omgevingsraad Schiphol, waarbinnen het overleg over de toekomst van Schiphol (zoals dat nu plaatsvindt in de CROS) wordt gecombineerd met de onderhandelingen over daartoe te nemen uitvoeringsmaatregelen (nu aan de Alderstafel). Ook daarover zijn de diverse belanghebbenden het nog niet eens.

Ten derde moet er uitsluitsel komen over een “tweede kaagbaan” die volgens Schiphol nodig zou zijn, maar die volgens de bewoners onnodig is gezien de alternatieven (overheveling charters naar regionale luchthavens, verschuiving naar HSL voor korte Europese vluchten)

Voor de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek zou zo’n extra baan overigens rampzalig zijn door de enorme toename van de geluidshinder.

Kortom, 2012 wordt een spannend jaar voor iedereen die het beste met de omgeving van Schiphol voorheeft.

Voor meer informatie kan men terecht op de website van CROS

Lees ook...