SNELWEG BOVEN OEGSTGEEST ?

Daar lijkt het aardig op de laatste dagen en weken. In deze zomerse dagen levert vliegverkeer veel geluidshinder op. In feite bevind zich ook in werkelijkheid een snelweg – invliegroute – boven Oegstgeest . Uit allerlei richtingen voegen vliegtuigen zich boven de Noordzee als een waaier in een baan met de vorm van een trechter waarvan de steel begint bij Katwijk en via Oegstgeest richting Kaagbaan naar Schiphol loopt. Met name de Kaagbaan is veelal de preferente landings- en startbaan . Het gevolg is onevenredig veel geluidsoverlast boven ons dorp.
Natuurlijk , vliegen is niet meer weg te denken en de meesten van ons maken daar gebruik van . Maar de situatie betreffende geluidsoverlast kan en moet beter. Aanvliegroutes en vlieghoogten kunnen beter , waardoor overlast minder wordt en beter gespreid kan worden.
U kunt uw ervaringen en klachten aangeven op het meldpunt dat speciaal hiervoor bedoeld is: Het “Bewoners Aanspreekpunt Schiphol” , bereikbaar onder www.bezoekbas.nl Door overlast te melden kan een juist inzicht verkregen worden in het probleem. Hiermee is het niet op korte termijn opgelost, maar de feiten helpen mee een verbetering op lange termijn te eisen. In Oegstgeest is een platform actief dat zich inzet voor deze problematiek : “Oegstgeest Ziet Ze Vliegen” ( en hoort ze ! ) . Kijk eens op de site: http://oegstgeestzietzevliegen.ning.com
Maar vooral , meld uw geluidsoverlast ( www.bezoekbas.nl) zodat de feiten als argument kunnen dienen voor verbeteringen.
Wim van den Berg , lid platform “Oegstgeest Ziet Ze Vliegen”

( bericht naar Oegstgeester Courant )

Lees ook...