Gelijkwaardige rechtsbescherming inzake vliegtuiglawaai

Bij geluidsoverlast van vliegverkeer wordt in het  algemeen het principe gehanteerd dat de totale geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet worden.  Dit lijkt in eerste instantie een redelijke benadering, maar bij nadere beschouwing is de uitkomst voor bepaalde groepen in de samenleving zeer onredelijk.   Het karakter  van het gehanteerde uitgangspunt heeft tot gevolg dat vliegverkeer  efficient geconcentreerd  wordt op bepaalde routes.  Binnen één van deze routes bevind zich de regio Leiden, Oegstgeest en Warmond. De gebieden waarin deze routes zich bevinden hebben bovenmatig overlast vergeleken met de rest van de omgeving van de luchthaven.

In de Nederlandse wetgeving bestaat het zogenaamde principe van gelijkwaardigheid, waaraan de gehanteerde maatregelen voor het streven naar geluidsbeperking van vliegverkeer zouden moeten voldoen.. De burger moet een gelijkwaardige rechtsbescherming genieten, wat nu NIET  het geval is.

Vanuit de groeperingen die zich met geluidsoverlast bezig houden, gebundeld in de koepel organisatie BLRS,  is daarom een zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State om ook bij geluidsoverlast een gelijkwaardige rechtsbescherming  toe te passen. Er bestond een selectieve bescherming via geluidsmeetpunten en -normen; deze metingen zijn beperkt qua locatie en NIET representatief voor het gehele gebied.

Momenteel is zelfs een proefperiode gaande waarbij via berekende waarden tot een minimale geluidsoverlast zou worden gekomen: het zgn. “Vliegen Volgens Afspraak”. Laatstgenoemde procedure levert nu al meer overlast dan voorzien was. Van metingen gekoppeld aan normen t.b.v. rechtshandhaving is bij deze procedure helemaal GEEN sprake !!   Een rede temeer om te protesteren. De zaak bij de Raad van State wordt woensdag 5 december a.s. behandeld. (Kneuterdijk 22,  Den  Haag). De zitting is openbaar zodat op die dag  belangstellenden aanwezig kunnen zijn bij de behandeling die om 11.30 uur begint.

Lees ook...