Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast

Vermindering nachtvluchten Schiphol komt vooral andere gebieden ten goede

De bewonersvertegenwoordigers van de Leidse regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn ontevreden over de beperking van geluidshinder door Schiphol. Bij het afsluiten van het Aldersakkoord in 2008 was hun beloofd dat zij zouden worden gecompenseerd voor de toename van de hinder als gevolg van het verschuiven van vluchten naar het buitengebied (verder weg van de luchthaven). Dat zou gebeuren door de manier waarop vliegtuigen ’s nachts landen (stille glijvluchten) uit te breiden naar de avond.

Vier jaar later blijkt dat niet haalbaar. Als alternatief is voorgesteld om het aantal nachtvluchten te verminderen. Dat zou een vergelijkbare hinderbeperking opleveren als het oorspronkelijke voorstel. Het compensatiepakket is echter onvoldoende en onevenwichtig. De geluidsreductie komt namelijk vooral het binnengebied (nabij Schiphol) ten goede. De omwonenden van de Kaagbaan worden dus niet beloond voor hun solidariteit.

Daarom gaan de bewonersvertegenwoordigers niet akkoord met dit alternatief en wensen zij dat andere compensatiemaatregelen versneld worden uitgevoerd: de proef met glijvluchtlandingen en het onderzoek naar hoger aanvliegen. De effecten daarvan moeten bekend zijn voordat wordt besloten over de definitieve invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NNHS).

Overigens willen de bewonersvertegenwoordigers ook dat er haast wordt gemaakt met het verleggen van vaste routes naar minder druk bevolkte gebieden en het plaatsen van meetpunten om de effecten in kaart te brengen. Ten  slotte dringen zij aan op democratischer besluitvorming in het overleg. De toekomstige Omgevingsraad Schiphol moet dat probleem oplossen.

Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger gemeente Oegstgeest en clustervertegenwoordiger Leidse Regio & Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)

Lees ook...