Rapportage Geluidsnet 2012 verschenen

Sinds 2005 meet Geluidsnet de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het vliegverkeer naar en van Schiphol. Dat gebeurt ook in aan groot aantal andere gemeenten in de omgeving van de luchthaven.

In Oegstgeest staan 3 meetpunten: Lange Voort, Poelmeer en Clinckenburgh. Jaarlijks passeren in het centrum 22.543 vliegtuigen, bij het zwembad 20.543 en de meeste in het noorden, namelijk 28.222.

In vergelijking met 2011 is het aantal vliegtuigbewegingen licht afgenomen, maar de hinder blijft. Ook de klachten nemen niet voldoende af. Overlast wordt niet alleen veroorzaakt door het aantal vliegtuigen, maar hangt vooral ervan af hoe laag ze vliegen, op welke tijdstippen en welke route ze nemen.

De bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol doen hun best om de afwikkeling van het vliegverkeer zodanig te veranderen dat de de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

Lees verder in Rapportage Geluidsnet 2012

Lees ook...