Grenzen aan de groei?

Het kabinet Rutte II wil de groeibeperkingen voor Schiphol wegnemen. Dat is goed nieuws voor de economie, maar slecht voor het milieu. Met het in 2008 overeengekomen Aldersakkoord wordt namelijk geprobeerd een evenwicht tussen beide belangen te vinden.

Dat is bepaald niet gemakkelijk gebleken getuige de problemen bij de uitvoering van dit akkoord. Nog onlangs moesten de bewoners die last hebben van het gebruik van de Kaagbaan (i.c. Oegstgeest) slikken dat de beloofde geluidsbeperkende maatregelen niet uitvoerbaar bleken. Het wachten is nu op de alternatieven, bijvoorbeeld het hoger aanvliegen boven de Leidse regio.

Omdat de economische groei stagneert, zit Schiphol nog niet aan de maximaal toegestane capaciteit. Daarom is het de vraag wat de zin is van het morrelen aan de de bovengrens. Wie daar meer van wil weten kan terecht op een bijeenkomst op 21 mei die aan dit dilemma is gewijd.

Voor meer informatie zie Schipholdebat

Lees ook...