Kennismaking OZZV met wethouder Jos Roeffen

Kort geleden is in Oegstgeest een nieuw college van B&W aangetreden. Namens de OZZV groep zijn Wim van den Berg en  Evert Loos kennis gaan maken met de nieuwe wethouder die de portefeuille van milieuzaken beheert, de heer Jos Roeffen.  De standpunten en wensen van OZZV inzake vermindering van geluidoverlast door vliegverkeer zijn uitgebreid besproken.  Hoewel volgens Roeffen de speelruimte klein is , werd volledige medewerking toegezegd aan het proces om de geluidsoverlast  boven Oegstgeest terug te dringen.  Wij gaan er dan ook van uit dat de gemeenteraad , net als wij in de OZZV groep , zich actief met deze problemen zal blijven bezighouden

Lees ook...