Bewoners krijgen meer invloed op ontwikkeling Schiphol

Er komt een Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de huidige Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel opgaan. Die ORS krijgt een zelfstandige bewonersgeleding die wordt gekozen door de omwonenden in het Schipholgebied. Daarmee wordt de bewonersparticipatie democratischer en transparanter.

Volgens het advies dat kwartiermaker Alders heeft uitgebracht aan staatssecretaris Mansveld gaat de ORS bestaan uit twee kamers: een Regioforum voor discussie en overleg, en een College van Advies voor onderhandeling en besluiten. Ook komt er een Digitaal Regio Forum dat de meningsvorming en de standpuntbepaling over Schiphol gaat stimuleren en ondersteunen. De ORS treedt per 1 januari 2015 in werking.

De Stuurgroep Inrichting Bewonersorganisatie ORS bereidt de verkiezingen voor die eind 2014 zullen plaatsvinden. Daarvoor kunnen bewonersorganisaties in het Schipholgebied zich per cluster laten registreren en een ORS-afgevaardigde kiezen. Binnenkort volgt nadere informatie over de clusterindeling en de aanmeldingsprocedure.

Lees ook...