De “Lelybaan “komt eraan!

In het “Aldersakkoord” van 2008 is afgesproken dat Schiphol mag groeien tot maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen (starts en landingen) per jaar in 2020. Verdere groei tot ca. 580.000 kan alleen worden gerealiseerd door overheveling van die extra vluchten naar Lelystad (en Eindhoven). De start- en landingsbaan van vliegveld Lelystad moet daartoe worden verlengd. Nu het kabinet daarmee heeft ingestemd, is aan een essentieel onderdeel van het akkoord voldaan.

Uiteraard betekent dit dat de geluidshinder rond Lelystad toeneemt. Maar door de ligging van de aan- en afvoerroutes worden minder mensen gehinderd dan wanneer Schiphol zelf zou uitbreiden. Bovendien is het milieu ermee gediend omdat Lelystad centraal is gelegen in het land. Het is de bedoeling dat goedkope vakantievluchten worden verplaatst.

Met de komst van de “Lelybaan” neemt ook de druk af om een tweede Kaagbaan aan te leggen die in de toch al overvolle randstad extra overlast zou veroorzaken.

Zie: Lelystad Airport kan zich verder ontwikkelen

Lees ook...