Schiphol kan groeien zonder toename aantal vliegtuigen

De huidige limieten voor Schiphol (een plafond van 510.00 vliegtuigbewegingen en strikt preferentieel baangebruik) zijn geen belemmering voor de economische functie van Schiphol. Er is geen noodzaak voor uitbreiding van het luchtverkeer en het banenstelsel na 2020. Voorwaarde is wel dat vakantieverkeer wordt uitgeplaatst naar regionale luchthavens (zoals Lelystad), korte Europese vluchten worden afgewikkeld via hogesnelheidstreinen en de vrijkomende capaciteit wordt benut voor vervoer dat het meeste bijdraagt aan de nationale economie.

Zo’n selectieve netwerkontwikkeling kan plaatsvinden zonder het luchtruim zwaarder te belasten, de leefomgeving te schaden en zonder aanleg van een extra startbaan (bijv. een parallelle Kaagbaan). Na een toets van deze bevindingen zou deze benadering in een nieuw luchtvaartbeleid moeten worden opgenomen, aldus de Werkgroep Toekomst Luchtvaart in een onderzoek naar het economische belang van Schiphol.

Enkele bewonersvertegenwoordigers uit de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn bezig om de conclusies uit deze studie te verwerken in een strategisch plan voor de toekomstige bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) die per 1 januari 2015 van start gaat.

Lees ook...