Schiphol handelt in strijd met Aldersakkoord

Doordat Schiphol toestaat dat EasyJet haar goedkope vluchten van en naar Schiphol uitbreidt, gaat het in tegen de bedoelingen van het moeizaam tot stand gekomen akkoord over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart.

Het zogeheten Aldersakkoord van 2008 is door alle partijen in het luchtvaartoverleg onderschreven: sector, overheid en bewoners. De basis van dat akkoord is selectieve groei. Dat betekent dat de beschikbare capaciteit binnen het overeengekomen plafond van 510.000 vliegtuigbewegingen in 2020 wordt gereserveerd voor uitbreiding van het netwerk waar de Nederlandse economie baat bij heeft.

Het ziet ernaar uit dat Schiphol nog voor het einde van dit decennium tegen die grenzen oploopt. Vandaar dat een deel van de vluchten wordt overgeheveld naar Lelystad. Dat zijn de goedkope vakantievluchten die per saldo nadelig zijn voor de Nederlandse betalingsbalans. Omdat een een deel van deze vluchten zal plaatsvinden “in de vroege ochtend” bemoeilijkt dit de afgesproken hinderbeperkingsdoelstelling via het verlengen van het nachtregime.

Het past dus niet dat een van de overlegpartners in CROS/Alderstafel eenzijdig maatregelen neemt die ten koste gaan van de beperkte ruimte voor groei die nodig is voor om de “hub-functie” van Schiphol in stand te houden.

De bewoners zullen hun bezwaren kenbaar maken in het overleg over de ontwikkeling van Schiphol. Vanaf volgend jaar vindt dat plaats in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De inwoners in de omgeving van Schiphol zullen daarin zijn vertegenwoordigd met een zelfstandige geleding.

De verkiezingen daarvoor vinden plaats in het najaar van 2014. Hoe meer bewoners zich verenigen, hoe beter zij hun belangen kunnen behartigen. Voor meer informatie zie de ORS-website die binnenkort online gaat.

Lees ook...