Onderhoud Kaagbaan tot eind september 2014

Tijdelijk minder lawaai boven de regio Leiden en Bollenstreek wegens onderhoud Kaagbaan

Net als eerder dit jaar is er tot eind september 2014 groot onderhoud aan de Kaagbaan. Omdat deze baan het meest wordt gebruikt door vliegtuigen boven Leiden en omgeving, zal de hoeveelheid geluid in de regiogemeenten tijdelijk beperkt zijn. Er zullen in die periode ook minder nachtvluchten plaatsvinden. Dit is natuurlijk goed nieuws voor diegenen die in onze regio hinder ervaren van vliegtuigen.     Maar we kunnen ons niet rijk rekenen! Na de oplevering van de Kaagbaan (met een extra taxibaan voor vliegtuigen) zal de overlast toenemen, omdat de gebruiksmogelijkheden van deze baan dan groter zullen zijn. Dat zal leiden tot nog meer vliegverkeer, vooral boven Oegstgeest, dat precies in het verlengde van de Kaagbaan ligt. Het uitgangspunt van het huidige systeem voor de inzet van start- en landingsbanen is dat, zodra de weersomstandigheden dat toelaten, bij voorkeur die banen worden gebruikt die verhoudingsgewijs de minste overlast geven. Zoals ook uit het persbericht van Schiphol valt op te maken, betekent dit zogeheten preferentieel baangebruik concreet dat de Buitenveldertbaan zoveel mogelijk wordt ontzien en de Kaagbaan maximaal wordt gebruikt.

En dat is nog niet alles, helaas. Ook de dreiging van de tweede Kaagbaan hangt ons boven het hoofd. Daarnaast heeft Schiphol onlangs luid en duidelijk laten weten fors te willen uitbreiden. Dat is onmogelijk zonder meer vliegverkeer aan te trekken en dus meer vliegtuigoverlast te veroorzaken. Wie dit een ongewenste ontwikkeling vindt, en nog geen lid is van de vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV), kan zich op deze website als lid aanmelden. OZV gaat deelnemen in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) en komt op voor de  regio Leiden en Bollenstreek. In de ORS wordt overleg gevoerd en onderhandeld over hinderbeperking van vliegverkeer. Hoe meer leden OZV heeft, hoe groter de bewonersinvloed.

Lees ook...