Uitnodiging voor bijwonen van presentatie Schipholbeleid op donderdag 11 september van 20.40 uur tot 21.15 uur.

Jaarlijkse presentatie Schipholbeleid

Op 11 september 2014 geeft Matt Poelmans, bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS), de jaarlijkse presentatie voor de gemeenteraad van Oegstgeest. Zoals gebruikelijk gaat hij in op de ontwikkeling van de leefomgeving en hinderbeperking. Uit de cijfers over 2013 blijkt een forse toename van het aantal vliegtuigen van en naar de Kaagbaan, waarvan onze regio de meeste overlast ondervindt. Het aantal klachten is minder toegenomen, vermoedelijk omdat men het klagen moe wordt. Ook de gewijzigde meldingssystematiek kan een oorzaak zijn.

Het blijft dus nodig dat bewoners hun stem laten horen. Daarin gaat de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) voorzien. Deze raad komt in de plaats van diverse bestaande overleg- en adviesorganen en is vanaf volgend jaar het platform waarin alle vraagstukken, belangen en partijen rond Schiphol zijn vertegenwoordigd.

De bewoners krijgen in de ORS een zelfstandige delegatie, die wordt gekozen door door lokale bewonersplatforms. In Oegstgeest is daartoe de bestaande belangengroep Oegstgeest Ziet Ze Vliegen (OZZV) omgezet in de vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV). Hoe meer bewoners lid worden van een bewonersorganisatie, het groter hun invloed. Speerpunten zijn het verleggen van vliegroutes buiten bewoond gebied, vermindering van het aantal nachtvluchten en voorkomen van een tweede Kaagbaan.

Datum: woensdag 11 september 2014
Tijd: 20.40 – 21.15 uur
Plaats: gemeentehuis Oegstgeest                                                                                                                                                                                                                                                 Agenda met informatieve stukken:                                                                                                                                                                                                                            http://www.gemeenteraad.oegstgeest.nl/raadsinformatie/kalender-vergaderingen_3450/item/vergadering-commissie-ruimte_2101.html

Lees ook...