Het zou goed zijn als huidig KLM directeur Eurlings zorgt voor inbreng van dit standpunt in de Omgevingsraad Schiphol

Eurlings: simpeler stelsel vlieghinder
Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is voorstander van een simpeler stelsel om de overlast rond Schiphol te berekenen. Het huidige systeem is nog maar voor een handjevol deskundigen te begrijpen en zelfs die verschillen geregeld van mening over de vraag of er wel of geen sprake is van hinder….
Eurlings hoopt deze kabinetsperiode – dus voor 2011 – een besluit nemen over een nieuw stelsel, zei hij woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij hield echter een slag om de arm. ‘Dit is geen makkelijke opdracht.’ Met andere woorden: op heel korte termijn is nog geen nieuw stelsel opgetuigd.
Al meer dan een decennium is er discussie over het stelsel en zijn normen. Recentelijk ontstond een conflict tussen het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), twee politiek onafhankelijke instituten. Kort gezegd vindt het MNP dat sprake is van overlast en het NLR dat die wel meevalt.
‘Een stelsel behoort niet multi-interpretabel te zijn’, aldus Eurlings. Hij zei dat door het stelsel alleen het debat wordt gevoerd over de interpretaties van de normen, en niet over Schiphol zelf. Betrokkenen en omwonenden zullen het volgens hem vaak volgen met het idee: wat heb ik nou aan deze discussie? Dat wil hij veranderen.
Minister Cramer van VROM viel hem woensdag bij. Toen zij begon als bewindsvrouw dacht ze over het dossier: wat is dit? Hoe hebben we het zo ingewikkeld kunnen maken? Vrijwel de hele Kamer wil, met de bewindslieden, een simpeler rekensysteem.
Hoe dat eruit komt te zien is volstrekt onduidelijk. Momenteel berekent men de hinder aan de hand van modellen. Een optie is meten, bijvoorbeeld door geluidsopvangers op daken te zetten. Een nadeel is dan dat deze metingen door brommers of auto’s die hard gas geven vervuild kunnen worden, benadrukte Eurlings.

Bron Volkskrant 7-2-2008
http://www.volkskrant.nl/binnenland/eurlings-simpeler-stelsel-vlieghinder~a883508/

Lees ook...