Kandidaatstelling door OZV voor de Omgevingsraad Schiphol

logo_footer ook van fotosie

OZV-VOORZITTER KANDIDAAT-BEWONERSVERTEGENWOORDIGER SCHIPHOLRAAD
De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) stelt haar voorzitter Matt Poelmans kandidaat als bewonersvertegenwoordiger voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS). OZV neemt als onafhankelijke bewonersgroep deel aan de verkiezingen voor de ORS en wil samenwerken met alle andere organisaties om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen. Poelmans heeft als lid van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol veel kennis van de luchtvaartproblematiek verworven en deed als als raadslid, wethouder en statenlid ruime ervaring op met onderhandelingstechniek en belangenbehartiging.

OMGEVINGSRAAD SCHIPHOL (ORS)
De Omgevingsraad Schiphol is een onafhankelijk advies- en overlegplatform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector en bewoners. De ORS is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de zogeheten Alderstafel.
In dit nieuwe overleg- en adviesorgaan krijgen de omwonenden een zelfstandige delegatie. Deze wordt gekozen door bewonersorganisaties die minimaal 100 leden hebben woonachtig in een van de 5 clusters die samenvallen met de 5 banen die Schiphol kent.
De ORS bestaat uit een Regioforum dat zich bezighoudt met informatievoorziening en dialoog en een College van Advies dat onderhandelt en adviseert over strategische ontwikkelingen. In het Regioforum hebben 10 clustervertegenwoordigers (2 per baancluster) zitting. Deze 10 kiezen uit hun midden 3 bewonersleden in het College van Advies.

OEGSTGEEST ZONDER VLIEGHINDER (OZV)
De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) is een van de bewonersorganisaties die zich hebben geregistreerd voor de ORS-cluster Kaagbaan. Zij is voortgekomen uit het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol dat in 2009 is overgegaan in de actiegroep Oegstgeest Ziet Ze Vliegen. Sindsdien heeft OZV zich steeds meer ontwikkeld als een regionale belangengroep voor alle inwoners van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek.
OZV neemt als onafhankelijke organisatie deel aan de verkiezingen voor de ORS en wil samenwerken met alle bewonersgroepen om een sterke en eensgezinde ORS-bewonersdelegatie tot stand te brengen.

ORS-CLUSTERVERTEGENWOORDIGER
De vereniging Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) stelt haar voorzitter Matt Poelmans kandidaat als clustervertegenwoordiger voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS-cluster Kaagbaan). Poelmans is op dit moment lid van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en vertegenwoordigt daar de belangen van de inwoners uit de gemeenten in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. In die rol heeft hij ruime ervaring opgedaan met het Schipholbeleid. Eerder was hij actief in het openbaar bestuur als gemeenteraadslid, wethouder en statenlid. In zijn huidige adviespraktijk voert hij diverse projecten uit op het gebied van bewonersparticipatie.

CAMPAGNE
Voor Oegstgeest staat er veel op het spel. De gemeente ligt pal onder de landings- en startroute naar de Kaagbaan die door Schiphol bij voorkeur wordt gebruikt zodra het weer dat toelaat. Bovendien dreigt de aanleg van een tweede Kaagbaan waarmee de overlast verdubbelt. Niet voor niets ondersteunt de gemeente Oegstgeest daarom OZV als behartiger van de Oegtgeester bewonersbelangen bij hinderbeperking.
OZV heeft voldoende leden om een kandidaat-clustervertegenwoordiger voor te dragen, maar om die ook verkozen te krijgen zijn meer leden nodig. Hoe meer leden, hoe groter de invloed. Omdat de ledenwerving zeer succesvol is verlopen (de vereniging telt inmiddels ruim 300 leden waarvan een groot deel afkomstig is uit omliggende gemeenten) heeft OZV zich administratief opgesplitst om daarmee een zwaardere stem te krijgen in de samenstelling van de bewonersdelegatie.

SPEERPUNTEN
OZV zal zich vooral richten op hinderbeperking via een plafond voor het aantal vliegtuigen dat Schiphol aandoet. Naast het voorkomen van een extra Kaagbaan gaat OZV zich sterk maken voor handhaving en uitbreiding van de lokale meetpunten, vermindering van nachtvluchten, meer gebruik van snelle treinen als alternatief voor Europese vluchten, en open overleg en betere interactie met de omgeving. Meer informatie over deze plannen is te vinden op de OZV- website http://vlieghinder-oegstgeest.nl/

Lees ook...