Geen zetel in Omgevingsraad; er zijn veel meer leden nodig, wil OZV voldoende invloed kunnen uitoefenen op Schiphol

OZV plaatsvervangend lid ORS-Regioforum

Dankzij een succesvolle ledenwerfactie groeide Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV) van 60 tot bijna 350 leden en kwamen er nieuwe bewonersorganisaties tot stand in de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek. Toch is het niet gelukt een bewonerszetel te bemachtigen in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is het gevolg van het ORS-kiesstelsel dat zeer nadelig uitpakt voor onze regio. Niettemin heeft OZV het vertrouwen uitgesproken in de gekozen Kaagbaan-clustervertegenwoordiger voor het buitengebied en de uitnodiging voor het plaatsvervangend lidmaatschap aanvaard. In het Regioforum (de opvolger van CROS) gaat OZV proberen de noodzakelijke veranderingen in het Schipholoverleg te bewerkstelligen en de bewonersbelangen te behartigen.

Clusterindeling nadelig
Per 1 januari 2105 komt de Omgevingsraad Schiphol (ORS) in de plaats van de huidige Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. De ORS krijgt een zelfstandige bewonersgeleding die wordt gekozen via een soort districtenstelsel. Daartoe is het Schipholgebied ingedeeld in 5 clusters samenvallend met de 5 start- en landingsbanen. De bewonersorganisaties in elke cluster met minimaal 100 leden krijgen 1 kiesman. Tezamen vormen die kiesmannen het Kiescollege dat per cluster 2 vertegenwoordigers aanwijst voor het zogeheten Regioforum: 1 namens het binnengebied (vlakbij Schiphol) en 1 namens het buitengebied.
Bij de uitwerking van het advies heeft de kwartiermaker helaas een gebiedsindeling opgelegd die zeer nadelig uitpakt voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek. Deze maakt nu deel uit van een veel grotere cluster dan de huidige en kan gemakkelijk worden overstemd, hetgeen ook is gebeurd.

Stemregeling niet representatief
Voor de Kaagbaancluster zijn 26 bewonersorganisaties geregistreerd: 2 in het binnengebied en 24 in het buitengebied. Die 2 organisaties uit het binnengebied (die samen ca. 200 leden hebben) mogen 1 clustervertegenwoordiger aanwijzen. De 24 uit het buitengebied (die ruim 2400 leden tellen) ook 1. Bovendien mogen bewonersorganisaties in het binnengebied meestemmen over de vertegenwoordiger van het buitengebied, maar omgekeerd niet. Daarvoor hoeven die organisaties slechts 50 leden in het buitengebied hebben. In feite hebben zij een dubbele stem.
Strikt genomen is deze stemregeling in strijd met het Verkiezingsreglement Bewonersvertegenwoordiging, dat helder bepaalt dat elke bewonersorganisatie 1 kiesman mag aan wijzen en dat elke kiesman 1 stem heeft.
De consequentie is dat de bewoners uit het buitengebied mede worden vertegenwoordigd door een clustervertegenwoordiger die zij niet hebben gekozen en die zij ook niet ter verantwoording kunnen roepen. Het bestuur beraad zich over een formeel bezwaar over de onredelijkheid van deze stemregeling aan de kwartiermaker(s) van de ORS.

Eensgezindheid noodzakelijk
Wij zijn verkiezingen ingegaan om samen met de andere bewonersorganisaties een sterke en eensgezinde bewonersgeleding tot stand te brengen. Dat is absoluut noodzakelijk als tegenwicht tegen de druk die door de luchtvaartsector wordt uitgeoefend om Schiphol ongebreideld te laten groeien.
Wij hebben ons vertrouwen uitgesproken in de Kaagbaan-clustervertegenwoordiger van het buitengebied en de uitnodiging voor het plaatsvervangerschap aanvaard. De komende tijd richten wij ons op het tot stand brengen van de noodzakelijk verbeteringen in het functioneren van het Schipholoverleg: einde aan de versnippering, open overleg, geen voldongen feiten, moderne bewonersparticipatie. Onze inhoudelijke speerpunten zijn: handhaven grenzen voor selectieve ontwikkeling, dekkend lokaal net van geluidsmeetpunten, en … geen tweede Kaagbaan!

Bestuur Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV)
Oegstgeest, 30 november 2014

 

groot_20110615_HBVL_Geluidsoverlast-doodt-jaarlijks-3000-Europeanen

Lees ook...