Bestuurswijziging van OZV

De voorzitter van de vereniging “Oegstgeest Zonder Vlieghinder” , Matt Poelmans ,heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Hij werd eerder als kiesman van OZV verkozen tot vertegenwoordiger van het Kaagbaancluster-buitengebied in het Regioforum van de “Omgevings Raad Schiphol”(ORS). Ook is hij gekozen als een van de drie bewonersvertegenwoordigers in het College van Advies van de ORS.
Om de onafhankelijkheid van onze vereniging te waarborgen en belangenverstrengeling te vermijden heeft hij zijn functie binnen het OZV bestuur neergelegd. Wel zal hij als kiesman de communicatie tussen OZV en de ORS regioraad blijven behartigen en daarom zult u binnenkort nieuws vanuit de ORS direct op onze website kunnen lezen.
Wij bedanken Matt voor zijn actieve inzet die in combinatie met zijn politieke ervaring er toe heeft bijgedragen dat OZV het afgelopen jaar is uitgegroeid tot een volwaardige vereniging met meer dan 300 leden.
Wij hopen in de komende tijd nog veel van zijn expertise gebruik te kunnen maken en wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe functies.
De voorzittersfunctie binnen de OZV is voorlopig vacant.

Lees ook...