Eerste vergaderronde Omgevingsraad Schiphol

logo_footer ook van fotosie

Nadat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op 29 januari 2015 van start is gegaan, heeft in de maand maart de eerste vergaderronde plaatsgevonden. In de bijeenkomsten van het Regioforum en het College van Advies kwamen actuele kwesties aan de orde, zoals de wettelijke verankering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel, de evaluatie van de bewonersverkiezingen, de verantwoording over het baangebruik in 2014, het groot baanonderhoud in 2015, het indienen van nieuwe hinderbeperkende maatregelen, het vervroegen van de nachtprocedures, de overheveling van vluchten naar Lelystad.  Meer informatie daarover is te vinden in de ORS-nieuwsbrief van april 2015.

Het KaagbaanClusterOverleg (KCO) kwam op 1 april bijeen in Oegstgeest om de resultaten te bespreken en de plannen voor de komende tijd op te stellen.

Matt Poelmans, ORS-clustervertegenwoordiger Kaagbaan

Vergadering KaagbaanClusterOverleg

Chris Muller (voorzitter) en Ger van der Pluijm (secretaris) leiden het KaagbaanClusterOverleg, gehouden op 1 april in Oegstgeest

Lees ook...