Uitnodiging bewonersbijeenkomst OZV op woensdagavond a.s. (14-10-2015)

Beste OZV leden/sympathisanten,

 
Dit jaar vindt de eerste jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van OZV plaats. Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. Tijdens deze vergadering willen we u informeren over de ontwikkelingen omtrent vlieghinder boven onze gemeenten, over wat OZV heeft bewerkstelligd en over onze plannen en activiteiten voor de komende tijd. Wij beschouwen dit als een uitgelezen gelegenheid om de leden/sympathisanten van OZV en hun bevindingen over vlieghinder beter te leren kennen.
We zullen starten met het ‘zakelijke’ gedeelte, waarna twee boeiende presentaties volgen en gelegenheid om uw vragen en belangen naar voren te brengen.
In een eerdere uitnodiging aan onze leden werd vermeld dat Matt Poelmans ons een update zou geven over de stand van zaken en resultaten met de Omgevings Raad Schiphol (ORS)tot nu toe. Matt is verhinderd maar Rob Loekenbach neemt hem waar. Rob is voorzitter van zustervereniging Kaag en Braassem. Evenals Matt Poelmans is hij betrokken bij het overleg in de ORS.
Wim Dechering (nieuw bestuurslid OZV) zal u meenemen op een ontdekkingstocht van nieuwe feiten over vlieghinder via bronnen op het internet. Wim heeft als wetenschapper ervaring met het statistisch bewerken van massa-data. Dit past hij heden toe op de waarnemingen van meetpunten. Bij de uitkomsten zullen vragen centraal staan als: Woont u aan de snelweg van vliegtuigen of in de bocht? Wat kunt u verwachten in de komende tijd aan lawaai ? Hebben glijvluchten een special effect ? En wat is het verband tussen de kaart van de Groningse aardbevingen en het verschuivend epicentrum in Oegstgeest? Allemaal nieuwe zaken om alert te blijven.
Agenda:

Vanaf 19.45 uur: Ontvangst met koffie en thee

20.00 – 20.20 uur: Algemene Ledenvergadering
– Activiteiten 2014 > Oproep voor ‘Klankbordgroep’
– Activiteiten en Plannen 2015/2016
– Financiën & Bijdragen

20.20 uur: Korte pauze

20.30 uur: Rob Loekenbach- Bewonersinvloed op de ontwikkeling van Schiphol.

21.00 uur Wim Dechering – Hindersituaties & het verloop van geluidshinder in Oegstgeest e.o.

21.30 uur: Vragen & Discussie

21.45 – ± 22.00 uur: Afsluiting met borrel
Wij verheugen ons op uw komst op woensdag 14 oktober en hopen u allen na de ALV en de presentaties, nader te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Wim van de Berg, Evert Loos, Marjan Schneider, Wil Rozelaar,
Margriet Huisman, Wim Dechering en Edwin van Rooyen

NB: Wij verzoeken u uw deelname te bevestigen middels een bericht via
http://vlieghinder-oegstgeest.nl/contact/

Lees ook...