12 oktober – jaarlijkse LBBL-dag

Landelijk Burgerberaard LuchtvaartOp 12 oktober vindt de jaarlijkse LBBL-dag plaats van het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart. Deze dag staat in het teken van elkaar ontmoeten, informatie delen en actie voeren. Wat zijn onze antwoorden op de verkeerde koers die het kabinet vaart en hoe gaan we onze acties verbreden? Hoe zorgen we dat de overlast echt afneemt? Wat moet er gebeuren om de CO2-emissie van de luchtvaart de komende decennia tot nul te reduceren? Hoe brengen we de stikstofbelasting door het vliegverkeer omlaag?

Na een gezamenlijke start in de ochtend, kunt u in de middag twee deelsessies bijwonen over diverse milieuaspecten van het vliegverkeer. Er komt daartoe een workshop geluidhinder, een workshop stikstofdepositie, en een workshop (ultra)fijnstof, andere uitlaatstoffen, broeikasgassen en brandstof. Men kan zich via de aanmeldknop voor twee van deze drie workshops aanmelden.

Meld u aan

De LBBL-dag wordt gehouden in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht.

Lees ook...

Geef een reactie