Category: Commentaar

zienswijze

Zienswijze OVZ Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Op 4 juli hebben wij onze zienswijze op de Ontwerp-Luchtvaartnpta 2020-2050 ingestuurd aan de minister. Deze zienswijze bestaat uit de volgende drie stukken: onze zienswijze op de luchtvaartnota zelf; een bijlage met paginagewijze opmerkingen...

Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertraagd gestart

Omgevingsraad Schiphol (ORS) vertraagd gestart

Commentaar OZV bestuur Binnen de verbanden van CROS en de Alderstafel is de afgelopen jaren langdurig en moeizaam overleg geweest inzake aantallen vliegbewegingen en baangebruik, resulterend in het zogenaamde Aldersakkoord. Voor een betere overlegstructuur...

Schiphol laat zich horen, dan wij ook op Schiphol!

Interview met OZV bestuursid Edwin van Rooyen in Leidsch Dagblad van 20 september 2014 In de zaterdageditie van het Leidsch Dagblad van 20 september jl. zet ons bestuurslid Edwin van Rooijen helder uiteen waarom...

Commentaar Alders Advies 2013

Commentaar Alders Advies 2013

Vandaag heeft Hans Alders zijn advies uitgebracht over het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol. Onderstaand het commentaar van de CROS bewonersvertegenwoordigers in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek. Bewoners Leidse Regio & Duin-en...

Verkiezingen gemeenteraad 2014

Verkiezingen gemeenteraad 2014

  Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaat duidelijk worden in hoeverre de politieke partijen in Oegstgeest zich óók zorgen maken over de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging die door overkomende vliegtuigen worden veroorzaakt....