Category: ORS Nieuws

Chris Muller en Ger van der Pluijm leiden het KCO in Oegstgeest

Eerste vergaderronde Omgevingsraad Schiphol

Nadat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) op 29 januari 2015 van start is gegaan, heeft in de maand maart de eerste vergaderronde plaatsgevonden. In de bijeenkomsten van het Regioforum en het College van Advies kwamen...

Kaart Kaagbaancluster

Voortgangsbericht Kaagbaancluster 8 maart 2015

Bewonersorganisatie Omgevingsraad Schiphol (ORS) Langzamerhand komt de ORS-bewonersorganisatie uit de steigers. De basis wordt gevormd door de 5 baanclusteroverleggen rond Schiphol, in ons geval het KaagbaanClusterOverleg (KCO). Dat KCO heeft een dagelijks bestuur bestaande...