Category: Recht

Petitie – Schiphol 500 – Kieswijzer

De bewonersgroep binnen de Omgevings Raad Schiphol heeft een petitie aangeboden aan de regering : Afspraken over de groei van Schiphol moeten worden nagekomen Petitie – Kieswijzer Schiphol500      

Gelijkwaardige rechtsbescherming inzake vliegtuiglawaai

Gelijkwaardige rechtsbescherming inzake vliegtuiglawaai

Bij geluidsoverlast van vliegverkeer wordt in het  algemeen het principe gehanteerd dat de totale geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet worden.  Dit lijkt in eerste instantie een redelijke benadering, maar bij nadere beschouwing is...