Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Schiphol kan groeien zonder toename aantal vliegtuigen

De huidige limieten voor Schiphol (een plafond van 510.00 vliegtuigbewegingen en strikt preferentieel baangebruik) zijn geen belemmering voor de economische functie van Schiphol. Er is geen noodzaak voor uitbreiding van het luchtverkeer en het...

Banenstelsel Schiphol

Groot onderhoud aan Kaagbaan

Schiphol legt de komende maanden een nieuwe taxibaan aan. Deze nieuwe taxibaan is nodig om het aantal overstekende vliegtuigen van en naar het vrachtplatform te verminderen. De nieuwe taxibaan komt ten zuidoosten van de...

We gaan in juli 2014 op internet

Het is zo ver. Oegstgeest Ziet Ze Vliegen is verleden tijd. We zijn een officiële vereniging geworden onder de naam Oegstgeest Zonder Vlieghinder.

Bewoners krijgen meer invloed op ontwikkeling Schiphol

Er komt een Omgevingsraad Schiphol (ORS), waarin de huidige Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel opgaan. Die ORS krijgt een zelfstandige bewonersgeleding die wordt gekozen door de omwonenden in het Schipholgebied. Daarmee...

Liever stille nacht dan vuurwerknacht

Geluidsnet meet permanent het geluidsniveau op bepaalde plaatsen rond Schiphol. Via een vergelijking met de radartracks selecteert het daaruit de geluidsproductie van vliegtuigpassages. De metingen in Oegstgeest tijdens Oudejaarsnacht 2013 laten zien dat het gemiddelde...

Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Presentatie voor de gemeente Oegstgeest over recente ontwikkelingen: invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NHHS) en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die in de plaats komt van Commissie Regionaal Overleg Schiphol...

Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Presentatie recente ontwikkelingen: invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NHHS) en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die in de plaats komt van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. De...

Bewonersavond Schiphol op 17 oktober

Bewonersavond Schiphol op 17 oktober

Op 17 oktober vindt in Hoofddorp en bewonersavond plaats over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol. Zie voor verdere gegevens onderstaand krantenartikel.