Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Presentatie recente ontwikkelingen: invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NHHS) en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die in de plaats komt van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. De...

Bewonersavond Schiphol op 17 oktober

Bewonersavond Schiphol op 17 oktober

Op 17 oktober vindt in Hoofddorp en bewonersavond plaats over het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol. Zie voor verdere gegevens onderstaand krantenartikel.

Commentaar Alders Advies 2013

Commentaar Alders Advies 2013

Vandaag heeft Hans Alders zijn advies uitgebracht over het nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel voor Schiphol. Onderstaand het commentaar van de CROS bewonersvertegenwoordigers in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek. Bewoners Leidse Regio & Duin-en...

Verkiezingen gemeenteraad 2014

Verkiezingen gemeenteraad 2014

  Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaat duidelijk worden in hoeverre de politieke partijen in Oegstgeest zich óók zorgen maken over de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging die door overkomende vliegtuigen worden veroorzaakt....

Kennismaking OZZV met wethouder Jos Roeffen

Kennismaking OZZV met wethouder Jos Roeffen

Kort geleden is in Oegstgeest een nieuw college van B&W aangetreden. Namens de OZZV groep zijn Wim van den Berg en  Evert Loos kennis gaan maken met de nieuwe wethouder die de portefeuille van...

Grenzen aan de groei?

Grenzen aan de groei?

Het kabinet Rutte II wil de groeibeperkingen voor Schiphol wegnemen. Dat is goed nieuws voor de economie, maar slecht voor het milieu. Met het in 2008 overeengekomen Aldersakkoord wordt namelijk geprobeerd een evenwicht tussen...

Rapportage Geluidsnet 2012 verschenen

Rapportage Geluidsnet 2012 verschenen

Sinds 2005 meet Geluidsnet de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het vliegverkeer naar en van Schiphol. Dat gebeurt ook in aan groot aantal andere gemeenten in de omgeving van de luchthaven. In Oegstgeest staan...

Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast

Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast

Vermindering nachtvluchten Schiphol komt vooral andere gebieden ten goede De bewonersvertegenwoordigers van de Leidse regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn ontevreden over de beperking van geluidshinder...