Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Wie van de Drie? Meetsystemen vliegtuiggeluid Schiphol vergeleken

Wie van de Drie? Meetsystemen vliegtuiggeluid Schiphol vergeleken

Alle drie systemen die rond Schiphol in gebruik zijn om vliegtuiggeluid te meten kunnen informatie leveren aan omwonenden over optredende geluidsniveaus en geluidsbelasting. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de opdrachtgever kan deze kiezen voor...

Op een mooie Pinksterdag …?

Op een mooie Pinksterdag …?

De mooie Pinksterdagen zijn voor de bewoners van de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek behoorlijk verpest door een lawaaibombardement van vliegtuigen. Dat is een direct gevolg van het geluidsstelsel waarmee Schiphol sinds...

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS namens Leidse Regio/Duin-en Bollenstreek Vanaf 1 maart is Matt Poelmans uit Oegstgeest de clustervertegenwoordiger namens de bewoners uit de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal...

Vliegtuiglawaai kan in de Leidse regio aanzienlijk worden beperkt

Vliegtuiglawaai kan in de Leidse regio aanzienlijk worden beperkt

Door hoger te vliegen en niet over stedelijk gebied, kan de hinder door vliegtuiglawaai in de Leidse Regio aanzienlijk worden beperkt. Dat schrijven wethouder Bas Bekelmans van Lisse, bestuurlijk vertegenwoordiger en Jaap van Meijgaarden, bewonersvertegenwoordiger...

Crisis in Schiphol-overleg

Crisis in Schiphol-overleg

Het Schiphol-overleg staat op springen. Aan de vooravond van de evaluatie van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft de voorzitter zijn functie neergelegd en is een deel van de gemeenten opgestapt. Zij vinden dat...

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Naar aanleiding van klachten over toegenomen geluidshinder van vliegtuigen in Leiden en Oegstgeest, heeft CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) eind 2010/begin 2011 onderzoek laten uitvoeren om de oorzaken vast stellen. De veronderstelling was namelijk...

Vermijdbare vliegtuighinder

Vermijdbare vliegtuighinder

Uit de klachtenregistratie van Schiphol over 2010 blijkt dat de geluidshinder in de Leidse regio vorig jaar fors is toegenomen. Op zich vreemd, omdat als gevolg van de economische crisis het totale aantal vliegtuigbewegingen...

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Het geluid dat een vliegtuig maakt, is voor de een niet meer dan een vaag achtergrondgeluid, terwijl de ander het als lawaai interpreteert. In de regio Holland Rijnland hebben veel gemeenten te maken met...

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

De bewonersdelegatie aan de Alderstafel, de commissie die de regering adviseert over de verdere ontwikkeling van Schiphol, is verrast door enige publicaties inhet dagblad de Telegraaf waaruit blijkt dat er grote verschillen van mening...