Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Rapportage Geluidsnet 2012 verschenen

Rapportage Geluidsnet 2012 verschenen

Sinds 2005 meet Geluidsnet de geluidshinder die wordt veroorzaakt door het vliegverkeer naar en van Schiphol. Dat gebeurt ook in aan groot aantal andere gemeenten in de omgeving van de luchthaven. In Oegstgeest staan...

Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast

Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast

Vermindering nachtvluchten Schiphol komt vooral andere gebieden ten goede De bewonersvertegenwoordigers van de Leidse regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) zijn ontevreden over de beperking van geluidshinder...

Gelijkwaardige rechtsbescherming inzake vliegtuiglawaai

Gelijkwaardige rechtsbescherming inzake vliegtuiglawaai

Bij geluidsoverlast van vliegverkeer wordt in het  algemeen het principe gehanteerd dat de totale geluidsoverlast tot een minimum beperkt moet worden.  Dit lijkt in eerste instantie een redelijke benadering, maar bij nadere beschouwing is...

SNELWEG BOVEN OEGSTGEEST ?

SNELWEG BOVEN OEGSTGEEST ?

Daar lijkt het aardig op de laatste dagen en weken. In deze zomerse dagen levert vliegverkeer veel geluidshinder op. In feite bevind zich ook in werkelijkheid een snelweg – invliegroute – boven Oegstgeest ....

Wie van de Drie? Meetsystemen vliegtuiggeluid Schiphol vergeleken

Wie van de Drie? Meetsystemen vliegtuiggeluid Schiphol vergeleken

Alle drie systemen die rond Schiphol in gebruik zijn om vliegtuiggeluid te meten kunnen informatie leveren aan omwonenden over optredende geluidsniveaus en geluidsbelasting. Afhankelijk van de informatiebehoefte van de opdrachtgever kan deze kiezen voor...

Op een mooie Pinksterdag …?

Op een mooie Pinksterdag …?

De mooie Pinksterdagen zijn voor de bewoners van de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek behoorlijk verpest door een lawaaibombardement van vliegtuigen. Dat is een direct gevolg van het geluidsstelsel waarmee Schiphol sinds...