Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS

Matt Poelmans nieuwe clustervertegenwoordiger in CROS namens Leidse Regio/Duin-en Bollenstreek Vanaf 1 maart is Matt Poelmans uit Oegstgeest de clustervertegenwoordiger namens de bewoners uit de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek in de Commissie Regionaal...

Vliegtuiglawaai kan in de Leidse regio aanzienlijk worden beperkt

Vliegtuiglawaai kan in de Leidse regio aanzienlijk worden beperkt

Door hoger te vliegen en niet over stedelijk gebied, kan de hinder door vliegtuiglawaai in de Leidse Regio aanzienlijk worden beperkt. Dat schrijven wethouder Bas Bekelmans van Lisse, bestuurlijk vertegenwoordiger en Jaap van Meijgaarden, bewonersvertegenwoordiger...

Crisis in Schiphol-overleg

Crisis in Schiphol-overleg

Het Schiphol-overleg staat op springen. Aan de vooravond van de evaluatie van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft de voorzitter zijn functie neergelegd en is een deel van de gemeenten opgestapt. Zij vinden dat...

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Naar aanleiding van klachten over toegenomen geluidshinder van vliegtuigen in Leiden en Oegstgeest, heeft CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) eind 2010/begin 2011 onderzoek laten uitvoeren om de oorzaken vast stellen. De veronderstelling was namelijk...

Vermijdbare vliegtuighinder

Vermijdbare vliegtuighinder

Uit de klachtenregistratie van Schiphol over 2010 blijkt dat de geluidshinder in de Leidse regio vorig jaar fors is toegenomen. Op zich vreemd, omdat als gevolg van de economische crisis het totale aantal vliegtuigbewegingen...

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Het geluid dat een vliegtuig maakt, is voor de een niet meer dan een vaag achtergrondgeluid, terwijl de ander het als lawaai interpreteert. In de regio Holland Rijnland hebben veel gemeenten te maken met...

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

De bewonersdelegatie aan de Alderstafel, de commissie die de regering adviseert over de verdere ontwikkeling van Schiphol, is verrast door enige publicaties inhet dagblad de Telegraaf waaruit blijkt dat er grote verschillen van mening...

Schuif aan Tafel bij Alders

Schuif aan Tafel bij Alders

Informatiebijeenkomst nieuw geluidsstelsel Schiphol   Schuif aan tafel bij Alders Woensdag 13 oktober is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe geluidsstelsel van Schiphol. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Oegstgeest. De heer...

Vluchten kan niet meer, ofwel: Meer vluchten kan niet

Vluchten kan niet meer, ofwel: Meer vluchten kan niet

Standpunt CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies 19 augustus 2010 Op 31 augustus hebben de bewonersvertegenwoordigers in het Schipholoverleg uitleg gekregen over de nieuwste plannen. Het standpunt van de vertegenwoordiger van Oegstgeest is ingebracht in...