Vlieghinder-Oegstgeest.nl

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Onderzoek vlieghoogten Leidse regio

Naar aanleiding van klachten over toegenomen geluidshinder van vliegtuigen in Leiden en Oegstgeest, heeft CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) eind 2010/begin 2011 onderzoek laten uitvoeren om de oorzaken vast stellen. De veronderstelling was namelijk...

Vermijdbare vliegtuighinder

Vermijdbare vliegtuighinder

Uit de klachtenregistratie van Schiphol over 2010 blijkt dat de geluidshinder in de Leidse regio vorig jaar fors is toegenomen. Op zich vreemd, omdat als gevolg van de economische crisis het totale aantal vliegtuigbewegingen...

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Regio wil afname geluidshinder Schiphol

Het geluid dat een vliegtuig maakt, is voor de een niet meer dan een vaag achtergrondgeluid, terwijl de ander het als lawaai interpreteert. In de regio Holland Rijnland hebben veel gemeenten te maken met...

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

BASIS ALDERSAKKOORD IN GEDING

De bewonersdelegatie aan de Alderstafel, de commissie die de regering adviseert over de verdere ontwikkeling van Schiphol, is verrast door enige publicaties inhet dagblad de Telegraaf waaruit blijkt dat er grote verschillen van mening...

Schuif aan Tafel bij Alders

Schuif aan Tafel bij Alders

Informatiebijeenkomst nieuw geluidsstelsel Schiphol   Schuif aan tafel bij Alders Woensdag 13 oktober is er een informatiebijeenkomst over het nieuwe geluidsstelsel van Schiphol. Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Oegstgeest. De heer...

Vluchten kan niet meer, ofwel: Meer vluchten kan niet

Vluchten kan niet meer, ofwel: Meer vluchten kan niet

Standpunt CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies 19 augustus 2010 Op 31 augustus hebben de bewonersvertegenwoordigers in het Schipholoverleg uitleg gekregen over de nieuwste plannen. Het standpunt van de vertegenwoordiger van Oegstgeest is ingebracht in...

Interview in Oegstgeester Courant

Interview in Oegstgeester Courant

In de Oegstgeester Courant van 14 juli 2010 staat een interview met de komende en gaande bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in CROS: Matt Poelmans en Frank Wilod Versprille. Lees OC14jul2010.pdf

Geluidshinder veroorzaakt gezondheidsklachten

Geluidshinder veroorzaakt gezondheidsklachten

De mate waarin iemand overlast ondervindt van geluid hangt uiteraard in de eerste plaats af van de objectieve hoeveelheid, maar ook de subjectieve beleving maakt uit. Mensen die zich er om wat voor reden...

Leidse regio van de kaart verdwenen?

Leidse regio van de kaart verdwenen?

De afgelopen jaren is veel overleg gevoerd om de groeikansen voor Schiphol en de hinderbeperking voor omwonenden met elkaar te verenigen. Die belangenafweging om tot een duurzame ontwikkeling te komen heeft geleid tot een...